Persbericht Belgacom: ontslag mevrouw Chico als bestuurder