Persbericht Belgische Betonmij: resultaten 1 halfjaar 2003