Persbericht Brantano: 174.114 euro dankzij schoeninzamelactie