Persbericht Brantano: gesyndiceerd krediet van EUR 80 mln