Persbericht Electrabel: aanpassing overeenkomsten met EdF