Persbericht Electrabel: inhuldiging elektriciteitscentrale Luxemburg