Persbericht Electrabel: windenergieprojecten in Portugal