Persbericht Fortis: Vernieuwing zichtrekeningen voor particulieren