Persbericht Fortis over benoeming bij Fortis Insurance