Persbericht Home Invest over derdekwartaalresultaten