Persbericht Immobel over goedkeuring kapitaalvermindering