Persbericht Innogenetics: resultaat kapitaalsverhoging