Persbericht Interbrew: distributierechten Bass Ale in VS