Persbericht Interbrew over licentieovereenkomst Kloster