Persbericht Keyware: contract met bandencentralegroep