Persbericht Macintosh - prospectus bod Brantano

Amsterdam (BETTEN BEURSMEDIA NEWS) - Hier volgt de tekst van het persbericht van Macintosh: