Persbericht Picanol: Jan Coene neemt ontslag als CEO