Persbericht Solvay: copromotie-akkoord met Dimethaid