Persbericht Virgin Express: verhoging benzinetoeslag