Persbericht Virgin en SNBA over intentieverklaring met SNBA