Philips Medical Systems in overeenkomst met Fischer Imaging