Philips: daling dollar met 10% drukt resultaat 3,0-3,5%