Philips: verkoop NXP-belang heeft nu geen prioriteit