Picanol – algemene vergadering keurt alle agendapunten goed