Picanol ziet bedrijfswinst met 94% toenemen in 2001 (--2)