Picanol ziet bedrijfswinst met 94% toenemen in 2001