Private retailmarkt VS lijkt enige uitweg voor consortium