Quick: nettores. 2003 EUR 12,9 mln --3 sterke start 2004