Quick verwacht EUR 14-16 mln bedrijfswinst in 2002 --2