Regering zet licht op groen voor kernenergie-heffing

Brussel (tijd) - De federale ministerraad heeft vrijdag het licht op groen gezet voor het wetsontwerp over de heffing van 250 miljoen euro voor de producenten van kernenergie in ons land. Electrabel, de dochter van GDF Suez die het meest wordt geviseerd door dit voorstel, gaat alvast in het defensief.