Ret. Estates: waarderingdiscussie bevaks voorlopig van de baan