SIA ziet mondiale omzet halfgeleiders 02 USD 143 mld (3,1%)