Sanofi-Aventis en Aventis leggen voorwaarden fusie vast