Sectoroverzicht Basisindustrie: Consolidatie op til in kartonsector