Sectoroverzicht financien: Vier bieders voor Bankgesellschaft Berlin