Shell hercategoriseert reserves; ziet geen fin. gevolgen