Shell ziet nauwelijks impact invoering IFRS op resultaten