Socfin stelt voor om geen dividend uit te keren over 2003