Solvay favoriet Belgisch aandeel voor 2004 - media