Solvay - persbericht Commissie onderzoek prijsafspraken