Spector: nettoresultaat 1ehj06 EUR -6,8 mln (-10,7)