Suez/Electrabel betaalt aandeelh. brutointerimdiv. EUR 17,8