Suez - Knight zoekt steun om fusie GdF te blokkeren - media