Suez en GdF stellen structuur fusiegroep voor - vooruitblik