Suez tekent raamakkoord voor levering LNG aan China