Tekortkomingen in jaarrekening 2006 Punch Graphix-2

toevoeging: commentaar Wim Deblauwe, financieel directeur van Punch International in alinea 3.