Tijd: EU legt informatieplicht buitenlands spaargeld vast

(tijd) - De EU-ministers van Financiën keuren vandaag een standaardformulier goed waarmee de lidstaten informatie kunnen doorspelen over het spaargeld van elkaars onderdanen. De landen moeten de belastingadministratie van het thuisland op de hoogte brengen van de identiteit van de spaarder, naam en adres van de bank, het rentebedrag en het rekeningnummer.