Total: Hof van Beroep in Parijs ziet geen prijsafspraken