UCB - analisten teleurgesteld in resultaten en vooruitzichten