UCB - analisten zien winst uit voortgez. act. EUR 303 mln